Odstąpienie od umowy

TERMIN

Konsument może odstąpić od zawartej ze sprzedawcą umowy sprzedaży w terminie 14 dni kalendarzowych, bez podania przyczyny, składając w tym zakresie oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Bieg terminu 14 dniowego, w którym konsument może odstąpić od umowy rozpoczyna się w dniu następującym po dniu, w którym zamawiający otrzymał towar lub inna upoważniona przez niego osoba.

FORMA

Forma w jakiej można złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest dowolna, podobnie jak treść samego oświadczenia. Istotne by wynikało z niego, że konsument rezygnuje z zawartej umowy sprzedaży. Można także w tym zakresie posłużyć się wzorem oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi integralną część regulaminu OWS, bądź treścią w nim zawartą. Jakkolwiek nie jest to obowiązkowe i w żaden sposób nie wpływa to ważność i skuteczność złożonego w tym zakresie oświadczenia.

SPOSOBY ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć w formie pisemnej wysłanej lub dostarczonej osobiście, na podany adres: sklep Perlo, ul. Przemysłowa 6, 35-105 Rzeszów lub w formie wiadomości wysłanej poprzez formularz kontaktowy

ZWROT TOWARU ORAZ PŁATNOŚCI WYNIKAJĄCEJ ZE ZŁOŻONEGO ZAMÓWIENIA

W terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy zobowiązany jest do zwrotu towarów. Bezpośrednie koszty zwrotu towarów ponosi konsument.

Sprzedawca zwraca konsumentowi poniesione przez niego płatności najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym został poinformowany o decyzji w zakresie odstąpienia od umowy. Płatnościami poniesionymi przez konsumenta są wartości towarów.

Do momentu otrzymania towarów od konsumenta Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem kwot otrzymanych od konsumenta.

Za wszelkie zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z towarami w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania konsument ponosi odpowiedzialność.

WYŁĄCZENIE W ZAKRESIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem umowy sprzedaży są towary:

  • zapieczętowane, a których opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu i ze względów higieniczno – zdrowotnych nie mogą zostać zwrócone,
  • ulegające szybkiemu zepsuciu lub mające krótki termin do użycia,
  • połączone, po dostarczeniu, z innymi rzeczami w sposób nierozłączny (np. proszki do pieczenia)

Pliki do pobrania:

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl